Garantija

Mes tikime, kad Country Estate® 50 metų garantija yra geriausia garantija šioje srityje.

Jei rasite besispecializuojančių šioje srityje gamintojų išleistą garantiją PVC tvoroms, kuri Jums pasirodys geriau apsauganti Jūsų investicijas, nei Country Estate® garantija, praneškite mums raštu pridėdami mūsų konkurentų garantijos kopiją ir mes laiduosime savo produktų kokybę naudodami Jūsų pateiktą garantiją.

Oficialus kompanijos Nebraska Plastics Inc. atstovas Lietuvoje, UAB „Kaimo Sodyba“ garantuoja, kad tieks originalius Nebraska Plastics Inc. vartotojams ir klientams skirtus Country Estate® tvorų, grindų, turėklų ir Country Manors® sodo aksesuarų produktus, kuriuose nėra brokuotų medžiagų ar gamybos defektų. Todėl šie produktai neatsilupinės, nesisluoksniuos, nerūdys, neišsipūs, nebus paveikti korozijos. Be to, Nebraska Plastics Inc. garantuoja, kad šiems produktams nereikės dažymo ar kitos tradicinės priežiūros, paprastai siejamos su tvorų produkcija, gaminama iš kitų nei PVC medžiagų produktai nebus veikiami oro sąlygų, neišbluks, nepraras spalvos, jų nepaveiks vabzdžiai.

Kokias medžiagas apima ši garantija?

 • Visiems PVC produktams gaminamiems ir parduodamiems kaip Country Estate® tvora, grindys, turėklai ir Country Manor® sodo aksesuarai galioja ši 50 metų garantija, jei pirkėjas ar vartotojas užregistruoja garantiją su Nebraska Plastics Inc. per 10 dienų nuo pirkimo datos. Produktams, pagamintiems Nebraska Plastics Inc., bet pagamintiems ne iš PVC, ši garantija negalioja.

Kam galioja ši garantija?

 • Brokuotiems produktams dėl medžiagų ir/arba gamybos defektų.

Kiek garantija galioja?

 • Pirkiniams, kurie yra skirti namų valdoms, garantija galija penkiasdešimt metų nuo pirkimo datos arba iki tada, kai pirminis pirkėjas parduoda savo nuosavybę, nepasirašęs garantijos perėjimo, arba iki tada, kai medžiagos, kurioms galioja garantija yra pašalinamos iš pastatymo vietos ar/ir jų dizainas yra modifikuojamas kitaip, nei tai nustatyta Country Estate®. Jokie įvykiai negali pratęsti garantijos ilgesniam laikui nei 50 metų nuo pirkimo datos.
 • Komerciniams prikimams garantija galioja dvidešimt metų nuo pirkimo datos arba iki tada, kai pirminis pirkėjas parduoda savo nuosavybę, nepasirašęs garantijos perėjimo, arba iki tada, kai medžiagos, kurioms galioja garantija yra pašalinamos iš pastatymo vietos ar/ir jų dizainas yra modifikuojamas kitaip, nei tai nustatyta Country Estate®. Parduodant komercinius objektus, garantija naujam pirkėjui nepereina.

Ar registruotos Country Estate® ir Country Manor® garantijos yra perduodamos?

 • Užregistruota Country Estate® ir/arba Country Manor® galiojanti garantija gali būti perduodama vieną kartą pirminio produkto pirkėjo tolesniam namų valdos, kurioje buvo sumontuoti produktai, kuriems galioja garantija, pirkėjui, jei:
  • Garantija kurią norima perduoti, buvo užregistruota su Nebraska Plastics Inc., per 30 dienų nuo pirkimo datos.
  • Prašymas perduoti garantiją pateikiamas per dešimt metų nuo pirkimo datos.
  • Medžiagos, kurioms galioja garantija, nėra pašalinamos iš pastatymo vietos ar/ir jų dizainas nėra modifikuojamas kitaip, nei tai nustatyta Country Estate®.
  • Nebraska Plastics Inc. sulaukia raštiško prašymo dėl garantijos perdavimo per 30 dienų nuo nekilnojamo turto perdavimo datos.
  • Nebraska Plastics Inc. gauna pirminio pirkimo įrodymą ir originalios garantijos kopiją, pasirašytą įgalioto nepriklausomo Country Estate® pardavėjo/montuotojo, ir patvirtinančią, kad sumontuoti produktai yra 100% Country Estate® produktai.
  • Nebraska Plastics Inc. gauna 25 JAV dolerių mokestį prieš garantijos perdavimą.
  • Parduodant komercinius objektus, garantija naujam pirkėjui nepereina.

PASTABA: GARANTIJOS PERDAVIMAS NEPRATĘSIA BENDROS GARANTIJOS TRUKMĖS DAGIAU NEI 50 METŲ NUO PIRMINIO PIRKIMO DATOS.

Ką darys Nebraska Plastics Inc., jei iškils problemų?

 • Susisiekite su pardavėju, kuris Jums pardavė ir/arba sumontavo Country Estate® tvorą, grindis, turėklus ir/arba Country Manor® produktus, arba rašykite adresu: info@tvoros.net.

Kokiais atvejais ši garantija negalioja?

 • Kai gamybos ar montavimo defektai atsiranda ne dėl Nebraska Plastics Inc. darbuotojų kaltės. Įgaliotas ir nepriklausomas Country Estate® montuotojas turi pateikti savo gamybos ir montavimo darbų garantiją. (Prašant, montuotojui ar pirkėjui, Nebraska Plastics Inc. pateikia montavimo instrukciją, nurodančią rekomenduojamas montavimo procedūras).
 • Atvejais, susijusiais su projektais, kai kitų gamintojų PVC medžiagos yra kombinuojamos su PVC medžiagomis, gaminamomis Nebraska Plastics Inc.
 • Atvejais, kai reikalaujama kompensacijos už medžiagų, patekusių ant produktų po jo pagaminimo, nuvalymą.
 • Įrangos, nepriklausančios PVC produktams, pašalinimo ar pakeitimo atvejais.
 • Netinkamo naudojimo, vandalizmo, nelaimingų atsitikimų ar gamtos stichijos sukeltų įvykių atvejais.
 • Draudiminių įvykių atvejais.
 • Atvejais kai Country Estate® tvorų, grindų, turėklų ir/arba Country Manor® produktai buvo kombinuojami ar integruojami į kitų gamintojų konstrukcijas arba buvo modifikuoti, naudojant dažus ar chemikalus, nerekomenduojamus naudojimui su polivinil-chlorido (PVC) gaminiais.
 • Atvejais, kai buvo judinta, deformuota ar ardyta žemė arba konstrukcija, ant kurios buvo sumontuota tvora, grindys ar turėklai.
 • Kitais atvejais, kai tai nesusiję su produktų medžiagų ir/arba gamybos defektais.
 • Kompensacijų po netyčinių apgadinimų atvejais.
 • Atvejais, kai Country Estate® tvorų, grindų, turėklų ir/arba Country Manor® produktai pakeičia spalvą ar būna kitaip pažeisti dėl oro užterštumo (įskaitant metalo oksidus ir daleles), pavojingų chemikalų.
 • Normalaus ir tikėtinos erozijos atvejais. Normalią eroziją gali sukelti apibrėžiamas kaip ultravioletinė šviesa ir ekstremalios oro ir atmosferos sąlygos, įtakojančios spalvos ir oro standartų, apibūdintų ASTM D-4726 specifikacijoje, pakitimus.

Kiti atvejai, ribojantys pirkėjo teises šioje garantijoje:

 • Nebraska Plastics Inc. turi išskirtinę teisę, pagrįstą objektyviais kriterijais, nustatyti, ar Country Estate® tvorų, grindų, turėklų ir/arba Country Manor® produktai patyrė anomalius erozijos reiškinius. Jei tvorų, grindų, turėklų patirta erozija Nebraska Plastics Inc. bus nustatyta, kaip buvusi virš normos, Nebraska Plastics Inc. atliks reikalingus produktų pataisymus ar pakeitimus. Nebraska Plastics Inc. taip pat pasilieka teisę grąžinti sumą, sumokėtą pirminio savininko už Country Estate® tvorų, grindų, turėklų ir/arba Country Manor® medžiagas ir aksesuarus.
 • Nebraska Plastics Inc. pasilieka teisę nutraukti produktų gamybą ar modifikuoti produktus, įskaitant spalvas, be jokio namų valdų savininko/vartotojo perspėjimo. Nebraska Plastics Inc. nebus atsakinga už pakeisto ir originalaus produkto spalvinius ir blizgesio skirtumus, jei skirtumas yra sukeltas normalios erozijos . Jei Nebraska Plastics Inc. pakeičia medžiagą pagal šią garantiją, Nebraska Plastics Inc. pagal kainą ir kokybę gali nustatyti toms medžiagoms substitutus tuo atveju, jei pradinio produkto gamyba buvo nutraukta ar jis buvo modifikuotas.
 • Visi konfliktai sprendžiami pagal Nebraskos Valastijos įstatymus.

Kokią įtaką šalies įstatymai turi šiai garantijai?

 • Jūs galite turėti kitų, šioje garantijoje neaptartų, teisių. Teisės kinta priklausomai nuo šalies.

Kaip Jūs galite užsitikrinti savo teises kaip Country Estate® produktų pirkėjas?

 • Užbaigus Jūsų Country Estate® projektą, įgaliotasis nepriklausomas Country Estate® pardavėjas turi Jums duoti oficialią garantijos kopiją, prie kurios pridedama registracijos kortelė, kurią jis turi pasirašyti. Kortelė grąžinama Nebraska Plastics Inc.

© 2020 Country Estate Lietuva. Visos teisės saugomos

Kontaktai